A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG ÁN Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 Trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC OAI

TRƯỜNG MẦM NON LONG PHÚ

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                 PHƯƠNG ÁN 

Tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 

Trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp

 

Căn cứ công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Thực hiện kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 20/05/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch số 17 /KH-MNLP ngày 20/5/2021 về việc tuyển sinh vào trường năm học 2021-2022 của trường mầm non Long Phú;

Thực hiện Công văn số 200/GD&ĐT ngày 14/07/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp; Công văn số 201/GD&ĐT-GDMN ngày 16/07/2021 về việc chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Quốc Oai,

Trường mầm non Long Phú xây dựng phương án tuyển sinh trực tiếp trẻ vào trường năm học 2021-2022 trong tình hình dịch Covid-19 như sau:

​I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

​ - Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn và giảm nguy cơ bùng phát dịch;

​- Đảm bảo thực hiện kịp thời công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của nhà trường theo chỉ đạo của cấp trên;

​- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, Hội đồng tuyển sinh nhà trường và phụ huynh hiểu và nắm bắt kịp thời phương án tuyển sinh trực tiếp trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để thực hiện công tác tuyển sinh được tốt;

​- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo theo các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

​II. NỘI DUNG.

​1. Trong tình hình dịch Covid-19 ổn định.

​- Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch số 17 /KH-MNLP ngày 20/5/2021 về việc tuyển sinh vào trường năm học 2021-2022 của trường mầm non Long Phú.

2. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường thực hiện phương án tuyển sinh như sau:

​a. Hình thức tuyển sinh:

- Tổ chức tuyển sinh trực tuyến, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh quaphần mềm zalo, email. Cụ thể kế hoạch, thông báo và biểu mẫu được đăng trên cổng thông tin điện tử của trường tên truy cập: mamnonlongphu.edu.vn. Trường hợp phụ huynh không có điện thoại thông minh thì có thể tuyển sinh trực tiếp tại các điểm trường. Song cần phải “Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bênh Covid-19 theo Thông điệp 5K”

​b. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

​c. Đối tượng tuyển sinh:

​Trẻ em có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn 3 thôn Long Phú, Hòa Phú, Thắng Đầu xã Hòa Thạch - huyện Quốc Oai - TP Hà Nội

​d. Số lượng tuyển sinh

​- Tổng số tuyển sinh trong năm học là 108 cháu. Đã có 3 trẻ thực hiện tuyển sinh trực tuyến trên phần mềm, còn lại 105 cháu. 

​Trong đó.

​- Nhà trẻ = 58 cháu ( trẻ sinh năm 2019). Trong đó: Thôn Long Phú = 33 cháu; thôn Hòa Phú = 10 cháu; thôn Thắng Đầu = 15 cháu

- Trẻ mẫu giáo 3 tuổi = 29 cháu (trẻ sinh năm 2018). Trong đó: Thôn Long Phú = 13 cháu; thôn Hòa Phú = 11 cháu; thôn Thắng Đầu = 5 cháu. 

- Trẻ mẫu giáo 4 tuổi = 17 cháu (trẻ sinh năm 2017).Trong đó: Thôn Long Phú = 10 cháu; thôn Hòa Phú = 4 cháu; thôn Thắng Đầu = 3 cháu.

- Trẻ mẫu giáo 5 tuổi = 1 cháu (trẻ sinh năm 2016) (Thôn Hòa Phú chưa thực hiện tuyển sinh trên phần mềm).

​e. Thời gian tuyển sinh:

​- Từ ngày 18-20/7/2021: Nhà trường công khai danh sách, số điện thoại và địa chỉ email cá nhân của các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh trên đài truyền thanh của xã, trên Website và niêm yết tại cổng trường.

​- Các ngày 23,24,25/7/2021(từ 7h30 đến 17h00): Tổ chức cho phụ huynh đăng ký trực tuyến qua Email và zalo cá nhân của các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh theo các bước sau:

​+ Bước 1: Phụ huynh tải biểu mẫu tại trang web của nhà trường và điền thông tin trẻ theo mẫu gửi kèm hồ sơ của trẻ qua Email, Zalo của thành viên hội đồng tuyển sinh. Trường hợp nếu phụ huynh không có điện thoại thông minh thì có thể mang theo bản chính + bản phô tô giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận cư trú; giấy hẹn (nếu có) của Công an xã Hòa Thạch để đến trực tiếp các điểm trường con mình đăng ký để làm thủ tục. Song cần phải “Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo Thông điệp 5K”.

​+ Bước 2: Phụ huynh chụp ảnh/scan hồ sơ gồm các bản chính: Giấy khai sinh; sổ hộ khẩu; giấy xác nhận cư trú tại thị trấn; giấy hẹn (nếu có) của Công an xã, gửi vào Email, Zalo của thành viên Hội đồng tuyển sinh để đăng ký cho con (Lưu ý: Phụ huynh chỉ được gửi hồ sơ theo Email, Zalo đã được phân công).

​- Ngày 26,27/7/2021: Hội đồng tuyển sinh duyệt hồ sơ, phản hồi lại cha mẹ trẻ về tình trạng thừa/thiếu/đủ của hồ sơ và yêu cầu cha mẹ bổ sung (nếu có). 

​- Ngày 28/7/2021: Tổng hợp kết quả tuyển sinh

​- Nếu sau thời gian trên mà chưa đủ số lượng tuyển sinh, nhà trường làm tờ trình báo cáo Phòng GD&ĐT xin tuyển sinh bổ sung từ ngày 29/7 đến 1/8/2021theo hình thức đăng ký trực tuyến qua email, zalo.

​- Ngày 02/8/2021: Thông báo kết quả tuyển sinh.

​- Ngày 09-10/8/2021: Phát giấy báo nhập học bằng hình thức trực tuyến qua zalo, emai của phụ huynh và phát trực tiếp đối với những trường hợp phụ huynh không có điện thoại thông minh. Song phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh.

​- Khi học sinh được đi học trở lại, phụ huynh mới đến trường nhận hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ cho trẻ.

Lưu ý: Phụ huynh đăng ký cho con phải chính xác về đối tượng tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh. Nếu sau này làm hồ sơ bị sai sót, thiếu giấy tờ chứng minh về địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh nhà trường sẽ hủy kết quả tuyển sinh đối với trẻ đó. Đồng thời cung cấp chính xác số điện thoại để HĐTS liên hệ.

​III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

​1. Đối với nhà trường

​Xây dựng phương án tuyển sinh bổ sung năm học 2021-2022.

​Triển khai kế hoạch đến toàn trường và công khai phương án tuyển sinh bổ sung năm học 2021-2022, danh sách, thông tin số điện thoại, email cá nhân thành viên Hội đồng tuyển sinh dưới nhiều hình thức khác nhau: Thông báo trên loa truyền thanh của xã, niêm yết tại bảng tin và trang web của trường.

​Phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh. Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về tính chính xác về các thông tin đăng ký của phụ huynh trước nhà trường.

​Phối hợp, chỉ đạo y tế xây dựng phương án phòng dịch Covi-19 trong quá trình tuyển sinh.

​Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT sau khi tuyển sinh xong theo quy định

​2. Đối với Hội đồng tuyển sinh, CBGVNV nhà trường

​Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công .

​Khi trẻ đi học trở lại, hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ nhập học đúng quy định. Giáo viên chỉ nhận trẻ khi có danh sách trẻ và giấy báo nhập học có chữ ký của Hiệu trưởng.

​Trên đây là phương án tuyển sinh bổ sung năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp của trường Mầm non Long Phú. Nhà trường yêu cầu CB, GV, NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện để công tác tuyển sinh đạt kết quả cao./.

 

 Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT(Báo cáo);

- HT, Các PHT;

- Thành viên HĐTS; 

- Website của trường;

- Lưu  HS,VT.               

 

 

 

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Thị Mười

 


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 134
Tháng trước : 359